eFUNZINe
[aktualnosci][features][promocje][sklep][nowosci][spolecz][kontakt][pomoc]
[aktualnosci][features][promocje][sklep][nowosci][spolecz][kontakt][pomoc]

Regulamin komisu

 1. Do sprzedaży przyjmujemy wyłącznie towary sprawne.
 2. Koszt dostarczenia towaru do sprzedaży pokrywa klient.
 3. Każdy towar sprawdzamy na okoliczność ewentualnych uszkodzeń.
 4. W przypadku stwierdzenia niesprawności sprzętu jest on odsyłany do klienta na jego koszt.
 5. Cena sprzedaży uzgadniana jest indywidualnie z klientem, stanowi ona równowartość kwoty, którą klient otrzymuje po sprzedaży towaru.
 6. Uzgodniona kwota jest wypłacana klientowi po sprzedaniu towaru, nie później niż w ciągu 14 dni.
 7. Klient oddając towar w komis zobowiązany jest do zapoznania się z treścią umowy komisu oraz do jej podpisania. Umowa zawiera wyszczególnienie wszystkich towarów oddawanych do sprzedaży i ich stron.
 8. Jedynym dowodem oddania towaru do sprzedaży jest umowa komisu sporządzana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
 9. W przypadku transakcji wysyłkowej umowa komisu przesyłana jest klientowi po sprawdzeniu sprawności sprzętu. Jest on zobowiązany do podpisania jej i niezwłocznego odesłania.
 10. Zastrzegamy sobie możliwość odmówienia przyjęcia towaru w każdym przypadku bez podania przyczyny.
 11. Jeśli towar nie został sprzedany w ciągu miesiąca, komis ma prawo do obniżenia ceny o 10% po uzgodnieniu z klientem.
 12. W przypadku wcześniejszego odebrania niesprzedanego towaru klient zobowiązany jest do pokrycia ewentualnych kosztów manipulacyjnych do 5% ustalonej ceny.
 © eFUNZINe 2002-2005